כנס יזמות עסקית חברתית נתניה
כנס יזמות עסקית חברתית נתניה
* This will not appear in your profile
16 people inside
About Hangout
הכנס עוסק בכניסתם של גופים מהמגזר הציבורי לעולם העסקים החברתיים,סקירה של העסקים החברתיים שונים.
About HeyPlace Terms and privacy Send feedback Contact All rights reserved to HeyPlace(c) 2016